Energia-platform

Energia on tutkimusalue, jossa monialainen yhteistyö on välttämätöntä. Laajojen ja monimutkaisien kokonaisuuksien osaamista vahvistamaan olemme luoneet Platform-yhteistyöalustan.

Aalto-yliopiston monilla laitoksilla on pitkät perinteet energia-alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Yliopistossa on noin 25 keskeisesti energia-alalla toimivaa professoria tutkimusryhmineen, ja nämä hankkivat kilpailtua tutkimusrahoitusta vuosittain yli 10 miljoonan euron edestä. Alalta valmistuu joka vuosi yli 80 diplomi-insinööriä ja maisteria sekä toistakymmentä tohtoria. Energia-alalle merkittävästi kontribuoivia professoreja on lisäksi noin 30. Nämä osaajat yhdessä muodostavat vahvuusalueemme, joissa energia kohtaa informaation, materiaalit ja yhteiskunnan.

Platform-yhteistyöalusta pyrkii yhdistämään Aalto-yliopiston poikkitieteellistä osaamista entistä kestävämpien energiaratkaisujen kehittämiseksi. Energian tuotannon, varastoinnin, siirron ja käytön lisäksi markkinoiden hallinta, sosioekonomiset näkökulmat -ympäristöä unohtamatta- tulevat monialaisessa yhteistyössä huomioiduksi kokonaisvaltaisesti alojen erikoisosaajien toimesta. Aalto-yliopisto on vahvasti mukana tässä kaikessa. Platformin toimintaa suunnitellaan ja kehitetään ottaen huomioon toiminnassa mukana olevien tahojen todelliset tarpeet toimivan konseptin aikaansaamiseksi.

Halutessasi voit ottaa yhteyttä missä tahansa energiatutkimukseen tai yhteistyöalustaan liittyvässä asiassa joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Aalto-yliopisto rahoittaa myös omaa nelivuotista Energiatehokkuustutkimusohjelmaa 12 miljoonalla eurolla vuosina 2012-2017. Ohjelman muodostavat yhdeksän poikkitieteellistä projektia, joissa teknillistieteelliset ratkaisut yhdistyvät liike-elämän ja yhteiskunnan rakenteisiin. Lue lisää: Aalto Energy Efficiency (AEF, aef.aalto.fi)

Katso platformin englannin kieliset sivut, jotka toimivat pääasiallisena kommunikaatioväylänä.

 

 

 

 

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää